top of page
  • Foto van schrijverFrauke Moon

Praatstok - Talking stick

Een praatstok werd gebruikt door bepaalde indianenstammen bij vergaderingen van stamoudsten. Het was gebruikelijk om de stamoudste die de staf vasthield uit beleefdheid niet te onderbreken. Vervolgens werd deze doorgegeven aan het volgende lid van de vergadering die iets wilde zeggen. Opnieuw werd er aandachtig, empathisch

& actief geluisterd, zonder advies te geven, zonder te onderbreken. Ook in onze maatschappij komt dit systeem in zwang om een vergadering efficiënt te laten verlopen. Als de communicatie lastig is, kan een praatstok uitkomst brengen. Niemand onderbreekt de spreker, er wordt enkel respectvol geluisterd. “Spreken is zilver, luisteren is goud” is een slogan die je daarbij kan gebruiken. Ook in de klas of jeugdbeweging e.d. kan de praatstok zorgen voor opbouwende gesprekken. Zodra de spreker zijn mening uitgesproken heeft, kiest hij iemand uit de groep, deze persoon geeft eerst een korte samenvatting van wat de spreker gezegd heeft, zodat deze zich begrepen voelt, dan wordt de stok doorgegeven. Als ik iemand plezier kan doen met een zelfgemaakte praatstok, laat me dan iets weten via mail. Tot slot: “Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren”- Khalil Gibran –

23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Trio

Uitweg

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page